Nová zelená úsporám

Do kdy můžu žádat o dotaci?

zelená úsporám

Právě probíhající část programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy odstartovala v říjnu roku 2015 a žádosti je možné podávat až do roku 2021, přičemž přidělení dotace je na datu podání přihlášky závislé, stihnete-li to brzy, tím dříve bude také žádost vyřízena. Na fázi realizace stavby nezáleží, lze zažádat i zpětně, datum pro stanovení způsobilosti výdajů je nejvýše čtyřiadvacet měsíců před datem zaevidování žádosti. Můžete být fyzická i právnická osoba. 

Jakou částku dostanu?

V tomto případě jsou dotace rozděleny do třech oblastí:

Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

konzultace zdarma

Limitem je v tomto případě částka odpovídající součtu dílčích podpor na jednotlivé konstrukce. To znamená na m² takto:

  • obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500 Kč–800 Kč

  • střechy 500 Kč– 800 Kč

  • výplně otvorů 2 100 Kč–3 800 Kč

  • podlahy na terénu 700 Kč–1 200 Kč

  • stropy a ostatní konstrukce 330 Kč–550 Kč

Oblast B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Je fixní na jeden dům, a to v následující výši: Na dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000 Kč. A na dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000 Kč.

Oblast C – Efektivní využití zdrojů energie

dotace zateplení

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 Kč nebo 40 000 Kč

 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 Kč nebo 80 000 Kč

 • krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 nebo 40 000 Kč

 • krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 nebo 40 000 Kč

 • tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 Kč nebo 80 000 Kč

 • tepelné čerpadlo země–voda 100 000 Kč nebo 80 000 Kč

 • tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 Kč nebo 60 000 Kč

 • plynový kondenzační kotel 18 000 Kč nebo 15 000 Kč

 • napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 40 000 Kč nebo 30 000 Kč

 • solární a termické systémy 35 000 Kč–100 000 Kč

 • systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000 Kč–100 000 Kč

Pouze s některou z předešlých oblastí C je možno žádat i o:

 • zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy: 5 000 Kč

 • zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III: 2 000 Kč

Pozn: O dotaci na pořízení kotlů na uhlí nebo na uhlí a biomasu, byly-li pořízeny později než 15. 7. 2015, se žádá samostatně formou tzv. kotlíkové dotace.

Jak podat žádost o dotaci?

Zaregistrujete se na webových stránkách programu a zde ji podáte elektronicky. Následně vygenerovaný formulář a příslušné přílohy dodáte na podací místo krajského pracoviště Fondu.

Jak dlouho bude trvat vyřízení žádosti a přiznání dotace?

Přibližně tři týdny trvá kontrola všech přijatých žádostí, v případě zjištěných nedostatků máte třicet dní na nápravu, vyplacení proběhne asi do devíti týdnů od podání žádosti.

Které dokumenty potřebuji?

 • formulář žádosti o podporu

 • odborný posudek

 • krycí list technických parametrů

Případně také:

 • plná moc (pokud vás bude někdo zastupovat)

 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (v případě spoluvlastnictví nemovitosti)

 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče u (památkově chráněných budov)

Máte zájem o vyřízení dotace nová zelená úsporám? Kontaktujte nás a domluvíme si nezávaznou konzultaci zdarma.

 

Reference

Reference domu
 
Reference domu
 
Reference domu
 
 
Zobrazit všechny reference
 
Kontaktujte nás
 

Martin Morávek
+420 777 758 958
info@damar.cz

Mizerovská 390/15
Karviná - Mizerov, 733 01
IČ: 73185370
DIČ: CZ7704115078